אישור הסכם גירושין

בני זוג יהודים אשר מבקשים להתגרש והגיעו להסכם גירושין במסגרת הליך גישור ומבקשים לאשר את הסכם ולתת לו תוקף של פסק דין, יכולים לפעול בשני נתיבים: נתיב אחד הוא להגיש את ההסכם לאישור בבית המשפט לענייני משפחה והנתיב השני הוא להגיש את ההסכם לאישור בבית הדין הרבני.

הסמכות של בית המשפט לענייני משפחה והסמכות של בית הדין הרבני לאשר את ההסכם ולתת לו תוקף של פסק דין היא סמכות מקבילה, ולכן אפשרי לעשות זאת בכל אחד מהם לפי בחירת בני הזוג. לאחר שההסכם יאושר ויקבל תוקף של פסק דין, בני זוג המבקשים לבצע את טקס הגירושין יכולים לעשות זאת רק בבית הדין הרבני, שכן לבית הדין הרבני סמכות ייחודית לביצוע הטקס ההלכתי.

איך עושים זאת בפועל?

הגשת בקשה לאישור ההסכם בבית המשפט לענייני משפחה:

בני הזוג מתגרשים אשר בוחרים לפנות לבית המשפט לענייני משפחה כדי לאשר הסכם הגירושין, צריכים לחתום על הסכם הגירושין, לצרף אליו בקשה לאישור ההסכם ולהגיע לבית המשפט לענייני משפחה שבאזור מגוריהם. את הבקשה וההסכם החתום עליהם להגיש למזכירות בית המשפט ולשלם את האגרה הנדרשת לצורך הגשת הבקשה.

לבית המשפט יש להגיע עם 3 עותקים חתומים של ההסכם ועותק אחד חתום של הבקשה לאישור ההסכם. בית המשפט ייקח את הסכם חתום אחד (או יסרוק אותו), ויחתים בחותמת “נתקבל” את העותקים הנוספים החתומים, כך שלכל אחד ממבני הזוג יהיה עותק חתום של ההסכם עם חותמת “נתקבל” המעידה שההסכם החתום הוגש לאישור בבית המשפט.

להגשת ההסכם בבית המשפט בני הזוג יכולים לבחור ללכת יחד, וישנה גם אפשרות שרק אחד מהם ילך ובלבד שתהיה בידיו תעודת הזהות של בן הזוג השני ואת המסמכים הנדרשים (עותקי ההסכם והבקשה לאישור ההסכם) חתומים על ידי שניהם. לאחר שתוגש הבקשה לאישור ההסכם בצירוף ההסכם החתום, בית המשפט יקבע לבני הזוג מועד לדיון בפני שופט/ת לצורך אישור ההסכם. המועד לדיון באישור ההסכם תלוי בעומס הקיים בבית המשפט, אך לרוב מדובר בהמתנה של מספר ימים עד מספר שבועות.

מה קורה במעמד אישור ההסכם?

בתחילת הדיון, השופט יוודא שהפרטים האישיים של בני הזוג וילדיהם נכונים. לאחר שלב הזיהוי הפורמלי השופט ידון בהסכם עצמו ובעיקר במעמד הילדים בהסכם הגירושין. המטרה היא לוודא שהצדדים חתמו מרצונם החופשי וללא כפייה על ההסכם וכי בהסכם נשמרו שלומם וטובתם של הילדים.

למעט מקרים קיצוניים שבהם נראה כי ההסכם כולל עניינים לא חוקיים או החלטות בלתי סבירות באופן קיצוני, כמו כפיית מציאות חיים בלתי אפשרית על אחד הצדדים, תפקידו של השופט הוא לוודא שההסכם שומר על זכויות הילדים בכל הקשור לאחריות ההורית, לביטחון הכלכלי של הילדים, לזמני השהייה ולשאר ההיבטים החברתיים, הבריאותיים והחינוכיים של הילדים המשותפים.

כאשר השופט מגיע לכלל מסקנה שההסכם אינו פוגע בזכויות הילדים המשותפים ובטובתם, הוא יבקש לוודא שההסכם אכן הושג בהסכמתם המלאה של בני הזוג, ושהם מודעים למשמעויותיו הסופיות. בסיומו של הדיון, השופט יחתום על ההסכם וייתן לו מעמד של פסק דין מחייב.

לאחר שהסכם הגירושין זוכה לקבל אישור ותוקף של פסק דין מחייב, בני הזוג המתגרשים מגישים בקשה לקיום טקס הגירושין בבית הדין הרבני. את הבקשה לקיום הטקס ניתן להגיש באמצעות שליחת דוא”ל או הגעה פיזית למזכירות בית הדין הרבני (לבחירת בני הזוג). בבקשה לקיום טקס הגירושין על בני הזוג לציין שהסכם הגירושין שלהם כבר אושר בבית המשפט לענייני משפחה, כך שהבקשה מתייחסת לטקס הגירושין בלבד.

למרות שההסכם כבר אושר בבית המשפט, לבית הדין יש סמכות לבקש לראות שוב את ההסכם ולאשר אותו בעצמו. מדובר על הליך פורמלי בלבד. טקס הגירושין ייקבע מספר ימים עד מספר שבועות מרגע הגשת הבקשה, בהתאם לעומס בבית הדין הרבני. בבית הדין הרבני יתבקשו בני הזוג לשלם סכום נוסף עבור הנפקת תעודת הגירושין לאחר ביצוע טקס הגירושין.

הגשת בקשה לאישור ההסכם בבית הדין רבני:

כאמור, הנתיב השני הפתוח בפני בני זוג מתגרשים לאשר את ההסכם הוא לפנות לבית הדין הרבני על מנת שיאשר את ההסכם ויעניק לו תוקף של פסק דין. את הבקשה לאישור ההסכם ניתן להגיש פיזית למזכירות בית הדין הרבני בכל בית דין רבני בארץ לאיתור בית דין לחץ כאן, או להגיש אותו באמצעות אתר האינטרנט של בתי הדין הרבניים. באתר זה ניתן למצוא את ההנחיות המדויקות והמלאות להגשת בקשה לאישור ההסכם באמצעות האתר, אולם עיקרי התהליך הם לסרוק ולהגיש את המסמכים הבאים:

  • תעודות זהות של בני הזוג.
  • טופס 11 הבקשות מלא וחתום על ידי בני הזוג (לבחור בסעיף 9).
  • הסכם גירושין חתום על ידי בני הזוג (אחד מכם המבקש והשני הוא המשיב)
  • אישור לתשלום אגרה (אותה ניתן לשלם דרך חנות האגרות או לציין על גבי הבקשה כי הנכם מבקשים לחזור אליכם טלפונית לגביית האגרה).

בעת פתיחת התיק יקבע מועד דיון ראשון לצורך אישור ההסכם בפני דיין של בית הדין הרבני (מדובר בתהליך זהה לאישור ההסכם מול שופט, כפי שפורט למעלה), ובהמשך יקבע בית הדין מועד לסידור גט. בבית הדין הרבני יתבקשו בני הזוג לשלם סכום נוסף עבור הנפקת תעודת הגירושין לאחר ביצוע טקס הגירושין.

לשיחת ייעוץ ראשונית ללא מחויבות מלאו פרטיכם ואחזור אליכם בהקדם

לשיחת ייעוץ ראשונית ולקבלת המדריך המקוצר לגישור גירושין

ככל שתדעו יותר על תהליך הגירושין, כך תנהלו אותו טוב יותר עבורכם ועבור ילדיכם. המדריך המלא לגישור בתהליך גירושין, נכתב עבור כל מי שרוצה לפתור את המחלוקות עם ההורה השני בדרך של דיאלוג ושיתוף פעולה ורוצה להימנע מהליכים משפטיים יקרים ולוחמניים.

*ניתן לקבל את החוברת  בדוא”ל או בהודעת וואטסאפ.

× מענה מיידי
דילוג לתוכן