היכן כדאי לאשר הסכם גירושין? בבית הדין הרבני או בבית המשפט לענייני משפחה

השאלה היכן כדאי לאשר הסכם גירושין? בבית הדין הרבני או בבית המשפט לענייני משפחה חשובה עקב הסמכות המקבילה שניתנה לבית הדין הרבני ולבית המשפט לענייני משפחה בישראל. 

בכל הקשור לענייני גירושין קיים בישראל מצב משפטי היוצא דופן ממדינות אחרות. מסיבות של דת והלכה, החליטה מדינת ישראל לתת את הסמכות לאשר ולבצע גירושין באופן פורמאלי בין בני זוג על פי הדין האישי שלהם. משמעות הדבר היא שנוצרים יתגרשו על פי כללי הנצרות, מוסלמים על-פי חוקי האסלאם ויהודים על פי ההלכה היהודית. משכך ההתנהלות המשפטית הן בבית הדין הרבני והן בבית המשפט לענייני משפחה מושפעת מהשיוך הדתי של הזוגות המתגרשים. 

לאחר שהבהרתי מצב זה, אחדד את ההבדלים בין בית הדין הרבני לבית המשפט לענייני משפחה. בית הדין הרבני פועל על בסיס ההלכה וחוקיה. סמכותם של הדיינים בבית הדין הרבני הינה סמכות הלכתית ופסיקותיהם מבוססות על ההלכה. מנגד בית המשפט לענייני משפחה פוסק על בסיס החוק האזרחי תוך התייחסות כאמור לדין האישי של המתגרשים.

ההבנה מהי השקפת העולם ומהם הכללים על פיהם פוסקים הדיינים והשופטים, חשובה גם לאלו המתגרשים בחוכמה ובהסכמה. בפני המתגרשים היהודים עומדות שתי דרכים לאשר את הסכם הגירושין שעשו בגישור ולהפוך אותו לפורמאלי: הדרך הראשונה היא לאשר את ההסכם בבית המשפט לענייני משפחה ולבקש משופט שייתן לו תוקף של פסק דין ולאחר מכם לגשת לבית הדין הרבני עם פסק הדין החלוט לצורך ביצוע טקס הגירושין בלבד. הדרך השנייה היא לפנות ישירות לבית הדין הרבני, שם לבקש מהדיינים לאשר את הסכם הגירושין ולתת לו מעמד של פסק דין ובאותו המעמד גם לבצע את טקס הגירושין עצמו.

הבחירה באיזה מסלול לבחור תלויה ברצונם של המתגרשים בהתאם לתפישת עולם וצרכיהם הסובייקטיביים. אמנם הבחירה לאשר את ההסכם בבית הדין הרבני, תוביל לחיסכון קטן באגרת אישור ההסכם אך לציבור שאינו רגיל לפגוש את ההלכה ואת השפה ההלכתי של הדיינים, יכול המעמד לגרום לחוסר נוחות. יתר על כן ידועים מקרים בהם הדיינים ניסו להשפיע על המתגרשים לשקול שוב את רצונם ובכך גרמו להם לתחושה של התערבות שאינה במקום. מאידך הפניה לבית המשפט לענייני משפחה בשלב הראשון תהפוך את הליך אישור ההסכם להליך פורמאלי בלבד שהרי השופט במקרה זה אינו מתערב ברצונם של המתגרשים אלא בודק שזכויות הילדים בהסכם הגירושין לא נפגעו ושההסכמות המופיעות בהסכם הושגו בהסכמה מלאה של שני הצדדים. לאחר שייווכח השופט שאכן שמרו ההורים על זכויות הילדים והבטיחו את עתידם בהתאם לנסיבות, ושההסכם הושג בהסכמה, הוא יחתום על ההסכם וייתן לו מעמד של פסק דין. הגעה לבית הדין הרבני עם פסק דין חלוט החתום על ידי שופט תימנע התערבות מצד הדיינים שיידרשו אך ורק לבצע את טקס הגירושין עצמו.

לשיחת ייעוץ ראשונית ללא מחויבות מלאו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם

לשיחת ייעוץ ראשונית ללא מחויבות מלאו פרטיכם ואחזור אליכם בהקדם

× מענה מיידי
דילוג לתוכן