הסכם גישור גירושין

הסכם גישור גירושין- הסכם פתיחת הליך גישור גירושין

 1. בני הזוג מתחייבים לשתף פעולה עם המגשר, לקיים את הליך הגישור בהגינות ובתום לב ולגלות מידע הדרוש כדי ליישב את הסכסוך ביניהם בדרך של הסכמה מרצון.
 2. הצדדים מתחייבים לא להזמין את המגשר למסור עדות, בין בכתב בין בעל-פה, או להציג מסמכים בכל ענין שהועלה, במישרין או בעקיפין, בהליך הגישור
 3. הצדדים מתחייבים לא למסור לבית המשפט דברים שנאמרו בהליך הגישור ולא להציג מסמכים בכל ענין שהועלה, במישרין או בעקיפין, בהליך הגישור.
 4. בני הזוג זכאים להיוועץ עם עורכי הדין שלהם ועם כל מי שימצאו לנכון בכל שלב של הגישור.
 5. בני הזוג מתחייבים לחתום על הסדר הגישור שהגיעו אליו, ומצהירים כי הם מבינים שדינו כדין חוזה שבית המשפט רשאי לתת לו תוקף של פסק-דין.
 6. בני הזוג מסכימים כי העובדה שהם לא הגיעו להסדר גישור או שאינם שבעי רצון מההסדר שהגיעו אליו, לא תשמש עילת תביעה נגד המגשר, וכי בכפוף לסעיף 6 להסכם זה אין המגשר אחראי לתוצאת הגישור.
 7. המגשר מתחייב לנהוג בתום לב כדי לסייע לבעלי הדין להגיע ליישוב הסכסוך מתוך משא ומתן חופשי.
 8. המגשר מצהיר כי הוא אינו תלוי בצדדים ואינו בעל ענין, במישרין או בעקיפין, בנושאי הגישור, וכי לא היה בינו לבין מי מהצדדים קשר מקצועי או אישי קודם.
 9. המגשר לא יהיה מוסמך להכריע או לתת החלטה מחייבת כלשהי בנושאים שבסכסוך בין בעלי הדין.
 10. הודעת המגשר על שכר טרחתו כפי שנקבעו בהסכם זה ועל ההוצאות בעין במהלך הגישור מחייבת את בעלי הדין.
 11. המגשר מתחייב שהוא לא ייתן בעתיד שירותים מקצועיים לאחד הצדדים בכל עניין הקשור לסכסוך נושא הגישור ללא הסכמת כל הצדדים האחרים.
 12. הליך הגישור יתנהל לפי נהלים אלה:
  • המגשר יקבע יחד עם הצדדים את המקום והמועד לכל ישיבה;
  • המגשר יקבע יחד עם הצדדים את סדרי הגישור, ככל שלא נקבעו על פי דין;
  • המגשר רשאי לנהל תיק מסמכים ולרשום פרוטוקול של ישיבות הגישור; מסמכים ורשימות כאמור ישמשו את המגשר בלבד, ולא יהיו פתוחים לעיון הצדדים;
  • המגשר יהיה רשאי להתייעץ עם מומחה ולקבל חוות דעת של מומחה.
 13.  המגשר רשאי להציע לבעלי הדין פתרונות לסכסוך ולהביא בפניהם הצעות להסדר גישור.
 14. במקרה של ביטול ישיבת גישור בהתראה הפחותה מ-48 שעות ייחשב הדבר כאילו התקיימה ישיבת גישור בת שעתיים.
 15. בני הזוג ימנעו ככל האפשר משיחות טלפון במעמד צד אחד עם המגשר.
 16. בני הזוג מתחייבים שלא לפעול בצורה חד צדדית כל עוד הם נמצאים במסגרת הליך גישור גירושין. לצורך העניין הגשת כתבי טענות ו/או ביצוע פעולות כלכליות ורכושיות שלא בתאום עם הצד השני הינן פעולות חד צדדיות שיביאו לעצירת הגישור.

על החתום (הצדדים והמגשר):

שם מלא:____________________________________,    חתימה:_____________

שם מלא: ____________________________________,     חתימה:_____________

שם מלא: ____________________________________,     חתימה:_____________

שם מלא: ____________________________________,     חתימה:_____________

לפרטים נוספים ניתן להשאיר פרטים באתר או להתקשר למספר 052-5571818

השאר תגובה

להתגרש בשלום

לשיחת ייעוץ ראשונית ללא מחויבות

מלאו פרטיכם ואחזור אליכם בהקדם

מאמרים אחרונים

עקבו אחרינו בפייסבוק

הוידיאו החודשי

לשיחת ייעוץ ראשונית ללא מחויבות מלאו פרטיכם ואחזור אליכם בהקדם